Stödjande samtal

Det är krävande att genomgå provrörsbefruktning. Inte sällan innebär det att leva i en känslomässig berg- och dalbana där besvikelser och förhoppningar avlöser varandra. Dessutom är det inte ovanligt att en känsla av maktlöshet infinner sig; ni ställs inför någonting som ni själva inte har så stora möjligheter att påverka, framtiden känns osäker och det är svårt att planera.

Vid samtal efter behandling som inte lett till graviditet önskar ganska många par återuppta försöken så snabbt som möjligt. Det kan dock vara betydelsefullt med en period av vila för att både kropp och psyke ska få hämta nya krafter.
Även om en behandling medför graviditet kan det finnas behov av stöd. Personalen på kliniken är van att bemöta par i liknande situationer som er såväl före, under som efter behandlingen.

Vi kan vid behov hjälpa till med en psykologkontakt, dock bekostas det av dig/er själva.

Försök känna förhoppning: vi lever i en tid där saker vi tidigare betraktade som omöjliga nu faktiskt går att genomföra. Utvecklingen går framåt och IVF som metod blir alltmer lyckosam.